Hangi alanda avukata ihtiyac duyuyorsunuz ?

Anket Bilgileri Guncelleniyor.. Bekleyiniz...

İzmir Avukatlarımız

 
 

Av. Dr. Ümit KILINÇ

Av. Dr. Ümit KILINÇ 1977 yılında doğmuştur. 1995-1999 yılları arasında Türkiye'de Hukuk Fakültesini bitirmiş ve avukatlık stajını ve iki sene avukatlık yaptıktan sonra, yüksek öğrenimini tamamlamak için Fransa'ya gitmiştir. Eylül 2004 yılında Fransa'da uluslararası hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004- 2009 yılları arasında Fransa'da uluslararası hukuk doktorasını başarı ile bitirerek Hukuk Doktoru ünvanı almaya hak kazanmıştır. Av. Dr. Ümit KILINÇ, aynı zamanda Nisan 2005-Mayıs 2006 ve Temmuz 2008-Nisan 2012 yılları arasında toplamda 5 sene süreyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. Eylül 2012 yılından beri Fransa Reunion Üniversitesi Kamu hukuku anabilim dalında öğretim görevlisi/yardımcı doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.  İzmir Barosuna bağlı avukat olarak çalışmaktadır. Av. Dr. Ümit KILINÇ'ın Fransızca yazılmış bir kitabı ve Türkçe ve Fransızca yazılmış birçok akademik makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Konseyi tarafından organize edilen ve özellikle Türkiye'deki hakim savcıların insan hakları eğitimi ile ilgili birçok ulusal ve uluslararası seminere uzman hukukçu olarak katılmıştır. Av. Dr. Ümit KILINÇ halen Strasbourg Üniversinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmekte olup aynı zamanda' da  Fransa ve Türkiye' de avukatlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim Durumu

Eylül 2004 – Nisan 2009
Eylül 2003 – Eylül 2004
Eylül 1995 – Eylül 1999
: Uluslararası Hukuk Doktora Diploması (Fransa)
: Yüksek Lisans Diploması (Fransa)
: Lisans Diploması (Türkiye)

Deneyimler

1 Eylül 2012 tarihinden beri
30 Mayıs 2012 tarihinden beri
Temmuz 2008 – Nisan 2012
Nisan 2005 – Mayıs 2006
Kasım 2000– Ocak 2003
Eylül 1999 – Eylül 2000
Fransa Reunion Üniversitesi Öğretim görevlisi
İzmir Barosu Avukat
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçu
Değişik Barolar (Türkiye) Avukat
Diyarbakır Barosu Avukatlık Stajı

Yabancı Diller

Fransızca
İngilizce
: Anadil seviyesinde
: İleri seviye

Yayınlar

Kitap:

« La liberté d'expression en Turquie à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında Türkiye'deki ifade özgürlüğü) », (Yayınlanmış doktora tezi), Harmattan, 2010, Paris, s. 627.

Makaleler (Hakemli):

Fransızca

 1. « La conception turque de la laïcité devant la Cour européenne des droits de l'homme (Türk laiklik anlayışı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde) », l'Europe des Libertés, n° 30, mayıs-ağustos 2009, s. 2-13.
 2. « La conception de la démocratie militante dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Militan Demokrasi Anlayışı) », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, Sayı 90, Nisan 2012, s. 298-328).

Türkçe

 1. « Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İsim ve Soyisim Hakkı », Türkiye Barolar Birliği Dergisi, n° 89, temmuz-ağustos 2010, s. 242-276.
 2. « Lautsi ve diğerleri Kararı : Hangi Din, Hangi Laiklik ? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Takdir Yetkisi Teorisi ile Devletin Dinlere Karşı Tarafsızlığı Prensibi Üzerine », Türk Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2011, Sayı 7, s. 93-122.
 3. « Teknik araçlarla yapılan gizli izlemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygunluğu sorunu », Türk Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2012, Sayı 9, ss. 1-32.
  Makale şeklindeki karar analizleri (Fransızca-Hakemli):
 4. « Faut-il sacrifier le pluralisme pour la stabilité gouvernementale ? (Çoğulculuğu hükümet'in istikrarı için feda etmek gerekiyor mu ?) », l'Europe des Libertés, n° 27, Eylül 2008, s. 17-19.
 5. « Une confirmation du caractère « vivant » de la Convention (Sözleşme'nin « canlı » karakterini teyidi) », l'Europe des Libertés, n° 28, Aralık 2008, s. 24-26.
 6. « L'arrêt Herri Batasuna et Batasuna : une régression ou un revirement ? (Herri Batasuna ve Batasuna kararı : geriye dönüş mü içtihat değişikliği mi? »), l'Europe des Libertés, n° 30, mayıs-ağustos 2009, s. 25-27.
 7. « Les affaires de disparition échappent-elles à la compétence ratione temporis et à la règle du délai de six mois ? (Kayıplarla ilgili davalar zaman bakımından yetki ile (ratione temporis) ve altı aylık kuralın istisnasını oluşturur mu ?) », l'Europe des Libertés, n° 31, Aralık 2009, s.17-19.
 8. « La Cour se montre déterminée à s'attaquer aux problèmes structurels sur le terrain de la liberté d'expression (Mahkeme ifade özgürlüğü kanusunda yapısal problemlere karşı mücadelede kararlı) », l'Europe des Libertés, n° 31, Aralık 2009, s. 23-25.
 9. « Vers une nouvelle procédure d'arrêt pilote? (Pilot karar konusunda yeni bir prosedüre doğru mu?) », l'Europe des Libertés, n° 34, Ocak 2011, s. 23-25.
 10. « La procédure d'impeachment visant à destituer le chef de l'État est-elle compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1 ? (Devlet Başkanının görevine son verilmesine ilişkin impeachment prosedürü 1 Nolu Protokölün 3. maddesi ile uyumlu mudur? », l'Europe des Libertés, n° 35, Mayıs 2011, (29-31).
 11. « La stérilisation d'une femme d'origine rom égale à la discrimination ? (Roman kökenli bir kadının kısırlaştırılması ayrımcılık oluşturur mu?) », l'Europe des Libertés, n° 37, Ocak 2012, ss. ( ).

Kısa karar analizleri: Ocak 2008 tarihinden beri l'Europe des Libertés dergisinde, Sözleşme'nin 11. maddesi ve 1 Nolu Protokol'ün 3. maddesi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının analizleri.

AİHM'de hukukçu ve Avrupa Konseyi'nde uzman olarak verilen seminerler

 • 20 Nisan 2010 : « Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşumu ve işleyişi » (üniversite öğrencileri ve « Réussir aujourd'hui » Derneği'nin üyeleri)
 • 9 Şubat 2011 : « Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin rolü ve işleyişi » (Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri)
 • 10 Haziran 2011 : « Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve genel ilkeler » (Türk hakim ve savcılar)
 • 15 Aralık 2011 : « Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi ve genel ilkeler » (Türk hakim ve savcılar ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bazı üyeleri)
 • 27 Şubat 2012 : « Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi » (Türk askeri hakim ve savcılar)
 • 19-20 Mart 2012 : « Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin cezai yönü » (Türk Anayasa Mahkemesi'nin hakimleri ve raportörleri)
 • 18-19 Mayıs 2012 : « Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi) » (Türk Anayasa Mahkemesi'nin hakimleri ve raportörleri)
 • 11-12 Haziran 2012 : « Mahkemeye ulaşma hakkı ve askeri idari yargı » ve « Çekişmeli yargı ilkesi ve askeri idari yargı » (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi savcı ve hakimleri)
 • 20-21 Aralık 2012 : « İfade ve Basın Özgürlüğü'nün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Korunması » (Türk askeri hakim ve savcılar)

      Fransa Hukuk Büromuzun Sorumlusu Av. Dr. Ümit KILINÇ ile bağlantıya geçmek için;

      18 Avenue de la Marseillaise, 67000 STRASBOURG FRANCE
      Telefon: 033 652 54 41 79
      Faks: 033 388 15 19 85
      Email: eu@avukat-kilinc.com

Av.Yüksel KAVAK KILINÇ

İzmir avukat Yüksel Kavak Kılınç

 

İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Yüksel KAVAK KILINÇ 1977 yılında Adana'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra Yüksek tahsilini Dicle Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır.

İstanbul Barosu'na bağlı olarak stajını yapan Av. Yüksel KAVAK KILINÇ 2001 ve 2004 yıllarında serbest avukatlık yapıp özellikle Belediye, Kentbank, Halkbankası, BDDK (Bankacilik Denetleme ve Duzenleme Kurulu), Telekom, Renault-Mais gibi bir çok kurumun avukatlığını da yapmıştır.

2004 yılında Fransa'ya ihtisas için gitmiştir. Strasbourg'un Robert Schuman Üniversitesi'nde Aile Hukuku alanında Yüksek Lisansı'nı yapan Av. Yüksel KAVAK KILINÇ, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üç aylık bir staj yapmıştır. Şu anda, aynı üniversite'de Ticaret Hukuku alanında "Türkiye ve Fransız hukukunda reklamda aracı sözleşmeler" konusunda doktorasını yapmaktadır.

Çalışmaları

Avrupa Ülkelerinde Homoseksüellerin Evliliği (Fransızca) Yüksek Lisans tezini indirmek için TIKLAYINIZ

YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TÜRK MAHKEMELERİ TARAFINDAN TANINMASI VE TENFİZİ adlı makalesini okumak için TIKLAYINIZ

   Türkiye Hukuk Büromuzun Sorumlusu Av. Yüksel KAVAK KILINÇ ile bağlantıya geçmek için;

    Adalet Mahallesi 2131/20 Sok. 4. Ziyam Sitesi No: 2 Daire 2 Manavkuyu Bayraklı-İZMİR TÜRKİYE

    Telefon: 90 232 461 41 58

    Faks: 90 232 462 48 16

 

Av.Fethiye Abi ÖZGÜLEÇ

izmir barosu avukatı fethiye abi özgüleç

İzmir Barosu avukatlarımızdan, Av. Fethiye Abi ÖZGÜLEÇ

 

Av.Fethiye Abi Özgüleç

Doğum Tarihi : 24.12.1956

Uyruğu : T.C. vatandaşı

Medeni Hali : Bekar, bir çocuk

 

 

 

Eğitim Durumu

1972-1976 : Afyon Kız Öğretmen Okulu

1976-1984 : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1986-2001 : İstanbul Barosu avukat

2001 ve….. İzmir Barosu avukat

 

Av.Fethiye Abi Özgüleç 1956 yılında Bursa Yenişehir de doğmuştur.İlk orta eğitimini Bursa Yenişehir lisesinde tamamlamıştır.Daha sonra liseyi Kütahya kız öğretmen okulunda okuyarak Afyon Kız öğretmen okulundan mezun olarak ilkokul öğretmeni olmuştur.1976 yılında İstanbul üniversitesi hukuk fakültesine girerek 1984 yılında bitirmiştir ve İstanbul barosunda stajını yaparak 1986 yılında İstanbul Barosuna bağlı olarak Serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

2001 yılından bugüne İzmir barosuna bağlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir

Türkiye Hukuk Büromuzun Sorumlusu Av. Fethiye ABİ ÖZGÜLEÇ ile bağlantıya geçmek için;

    Adalet Mahallesi 2131/20 Sok. 4. Ziyam Sitesi No: 2 Daire 2 Manavkuyu Bayraklı-İZMİR TÜRKİYE

    Telefon: 90 232 461 41 58

    Faks: 90 232 462 48 16

 
 

Valid CSS!